x
Menu

Verkopen / verhuren

De transactie van een onroerend goed is de dag van vandaag veel meer dan het afsluiten van een overeenkomst aan een bepaalde prijs. De permanente wijzigingen op juridisch vlak, de verplichte documenten en de prijsschommelingen van de markt onderstrepen de noodzaak om u door een specialist te laten bijstaan.

De transactie van een onroerend goed is de dag van vandaag veel meer dan het afsluiten van een overeenkomst aan een bepaalde prijs. De permanente wijzigingen op juridisch vlak, de verplichte documenten en de prijsschommelingen van de markt onderstrepen de noodzaak om u door een specialist te laten bijstaan.

1. Gratis waardebepaling & advies
Van cruciaal belang voor het verdere verloop van de transactie. Diemat Vastgoed beschikt over de nodige kennis, ervaring en vergelijkingspunten om elk type vastgoed correct te waarderen! Laat u hiervoor bijstaan door ons! Dit is uiterst belangrijk!

2. Dossiersamenstelling
Wij streven ernaar de potentiële koper zo grondig en correct mogelijk te informeren. Daarom hechten wij veel belang aan een compleet dossier die samen met de verkopende partij wordt opgesteld. Dit om niets aan het toeval over te laten en onmiddellijk te kunnen reageren + concretiseren wanneer een potentiële klant interesse toont.

3. Publiciteit, website, folder, print, database, netwerk, etc.
Met een doorgedreven budget schakelen wij een doordachte marketingmix in, specifiek aangepast aan het product en doelgroep die ervoor in aanmerking komt. Hierdoor kunnen we uw eigendom zoveel mogelijk in de kijker van de kandidaat kopers/huurders plaatsen. Dagelijks wordt onze database aangevuld en komen nieuwe kandidaten in aanmerking . Wij zijn ons ervan bewust dat wij slechts 1 kans hebben ons cliënteel kennis te laten maken met uw woning, daarom hechten wij veel belang aan onze site, en de presentatie van het pand. Je krijgt immers nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken!  

4. Periodieke rapportering
Graag houden wij u telefonisch op de hoogte van het verloop van het dossier!

5. Gevoel van veiligheid & gerust gemoed
Wie de woning wil bezoeken komt steeds eerst met ons in contact. Bezoeken worden professioneel georganiseerd. Elk bezoek gebeurt begeleid en uw eigendom wordt met het nodige respect behandeld. Zo letten wij er o.a. op dat alle ramen dicht zijn, er geen lichten meer branden, etc. Daarnaast wordt de woning ook ‘klaargemaakt’ voor elk bezoek : rolluiken worden geopend, lichten branden indien nodig, etc. Verkopen is ook sfeer creëren…

6. “No cure, no fee” principe
Zolang wij geen koper/huurder vinden voor uw eigendom bent u ons geen enkel ereloon verschuldigd. Dit is de basis van onze manier van werken, resultaat gericht!

7. Afhandeling van compromis tot akte
Wanneer wij een geschikte koper/huurder voor uw eigendom gevonden hebben, begeleiden wij U tijdens de volledige afhandeling van de transactie en dit tot bij de notaris. Ook de overdracht van meterstanden wordt door ons verwerkt. U dient zich werkelijk over niets zorgen te maken.

De specialiteit van Diemat Vastgoed bestaat erin om maatwerk te leveren in functie van uw wensen